top of page
TerapiataloLuonto-Usein-kysytyt-kysymykset.jpg.jpg

Usein kysytyt kysymykset

Millaisia ovat luonnon vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin?

Luonnolla on monitasoisia vaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Esimerkiksi jo 15–20 minuutin luonnossa oleskelu laskee verenpainetta, rauhoittaa yliaktiivista hermostoa ja parantaa immuunijärjestelmän toimintaa. Ihmisen rentoutuessa vähenevät fyysiset oireet, jotka johtuvat jännittyneisyydestä tai huonoista työskentelyasennoista. Luonnon seesteisyys vaikuttaa myönteisesti kiireessä ja tietotulvassa elävään ihmiseen. Stressi lievittyy, mieliala kohenee ja fyysinen aktiivisuus lisääntyy. Luonnon avulla suhde omaan itseen ja muihin ihmisiin koetaan myönteisemmäksi. Myös erilaisten ryhmien välinen kanssakäyminen helpottuu. Luontoympäristöt toimivat siis  myös täällä meillä Salossa ja Paimiossa monella tapaa tehokkaasti hyvinvoinnin edistämisen puolesta.

 

Mistä löytää tutkimustietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista?

Tutkittua tietoa luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista on löydettävissä esimerkiksi UKK-instituutin, Mielenterveystalon ja THL:n nettisivuilta. Myös ekopsykologiaan kannattaa tutustua tästä näkökulmasta. Suomeksi aiheesta on luettavissa esim. Irma Heiskasen ja Kaarina Kailon kirjoista.

 

Mitä on luontoterapia?

Käytännössä luontoterapia on terapiaprosessin toteuttamista luontoympäristössä asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaan kevyesti liikkuen tai rauhaisasti istuen. Jokainen terapeutti tuo luonnossa tapahtuvaan terapiaprosessiin mukanaan oman teoreettisen osaamisensa ja taustansa. Yhteisenä teoreettisena pohjana voidaan nähdä eko- ja evoluutiopsykologia sekä eksistentiaalisuus. Luonto tarjoaa terapiaprosessin tueksi esimerkiksi metaforia tai erilaisia syklisyyden ilmentymiä, vaikkapa elämän kiertokulkuun tai vuodenkiertoon liittyen. Lisäksi luontoympäristössä hermosto ja elintoiminnot rauhoittuvat, jolloin käsiteltävän asian äärelle on helpompaa asettua. Erilaiset säätilat ovat osa luontoterapiaa, jolloin tapaamiset toteutuvat ”huonossakin” säässä, lukuunottamatta ääriolosuhteita, kuten myrsky tai kireä pakkanen.

 

Mitä on lyhytterapia?

Lyhytterapia opettaa psykologisen joustavuuden taitoa eli kykyä kohdata avoimesti omia tunteitaan. Lyhytterapiassa käsitellään erilaisia elämän kriisejä tai haasteita. Lyhytterapia ei ole psykoterapian kaltainen pitkä hoitosuhde, vaan prosessi, jossa käydään läpi oman elämän haastekohtia yhdessä ammattilaisen kanssa.

 

Lyhytterapian hinta?

Lyhytterapiaa on monen hintaista riippuen paitsi terapiamuodosta, myös tapaamisajan pituudesta ja siitä, toteutuuko tapaaminen etänä vai kasvotusten. Yleisimmin kertatapaaminen kestää 45 min. ja hinta on n.70-150e:n välillä. 

Terapiatalo Luonnon tarjoamassa luontoterapiassa tapaamme yleisimmin kasvotusten ja tapaamisaika on keskimääräistä pidempi, 75 min. Lyhytterapian kertatapaamisen hinta Terapiatalo Luonnossa on 100e.

 

Ajanvaraus lyhytterapiaan

Terapiatalo Luonnon palveluihin Varsinais-Suomen alueella voit varata ajan soittamalla tai lähettämällä tekstiviestin tai sähköpostin. 


 

Mitä terapia tekee?

Terapiatalo Luonnon tarjoama terapia ennaltaehkäisee mielen liiallista kuormittumista ja mielen sairauksia. Luontoterapian keinoin tasapainotamme terapian kautta paitsi mielenhyvinvointia, myös kehon kokemaa tai ilmentämää stressitilaa. Luontoympäristössä toteutettu terapiaprosessi vaikuttaa ihmisen mieleen ja kehoon samanaikaisesti. Luontoympäristö tasapainottaa kehon (syke, verenpaine, hermosto, kiputilat) ja lyhytterapia auttaa avaamaan mielen stressiä aiheuttavia haasteita.

 

Kenelle lyhytterapia sopii?

Ensisijaisesti Varsinais-Suomessa Salon ja Paimion alueella tarjoamamme lyhytterapia sopii kaikille, jotka kokevat haasteita, elämänkriisejä tai kuormittumista elämässään ja haluavat löytää ratkaisuja näihin tilanteisiin. Jos asiakkaalla on liikkumista rajoittavia sairauksia tai muuta huomioitavaa, otamme sen huomioon työssämme. Tarvittaessa tuomme luontoa mukanamme sisätiloihin. 

 

Mihin pariterapia auttaa?

Terapiatalo Luonnon tarjoama pariterapia keskittyy parisuhteessa eteen tuleviin kriiseihin ja haasteisiin. Luontoympäristössä tapahtuvat paritapaamiset voivat käsitellä esimerkiksi samanlaisina toistuvia riitatilanteita, tai yhteyden katoamista arjen kiireissä, jotka voivat aiheuttaa toimimattomuutta parisuhteessa. Myös erilaiset tunteet ja eritahtisuus parisuhteessa ovat yleisiä käsiteltäviä teemoja paritapaamisissa. Parisuhteen haastetilanteet tarvitsevat tasapuolista kommunikointia ja asioiden käsittely ammattilaisen läsnäollessa voi helpottaa.

 

Mitä on ekopsykologia?

Ekopsykologian mukaan mielenterveyden kysymyksiä ei voi ymmärtää pelkästään psyykensisäisten tekijöiden tai sosiaalisten suhteiden valossa, kuten psykologiassa yleensä ajatellaan. On otettava huomioon myös ihmisen suhteet ekosysteemeihin ja muihin eliölajeihin. Näillä suhteilla on syvä evoluutiohistoria, ja ne on sisäänrakennettu ihmisen mieleen ja ruumiiseen, esimerkiksi aivojen vanhempiin ja uudempiin kerroksiin. Ihmisen suhteilla muuhun luontoon on syvää psyykkistä merkitystä, eikä kaupungistuminen ole mitenkään tehnyt näitä suhteita merkityksettömiksi. Ihmisen riippuvuus luonnosta ei koske ainoastaan fyysistä toimeentuloa vaan myös mielenterveyttä. Monimuotoinen luonto edesauttaa ihmismielen vastustuskykyä ja psyykkisten ratkaisumallien monimuotoisuutta. Ekosysteemien tuhoutuminen toisaalta tuhoaa hyvinvoinnin mahdollisuuksia ihmisissä. Tärkeä osa ekopsykologian käytäntöä on viedä psykoterapia toimistorakennuksista ulos luontoon. Yksinkertainen kävely metsässä, jopa kaupungin puistossa, on virkistävää, koska se on lajityypillistä käyttäytymistä. Luonnonympäristöjen, ja jopa luontokuvien katselun, hyvää tekevä vaikutus ihmiseen voidaan mitata, ja siitä on tutkimusnäyttöä.  Heiskanen, Irma & Kailo, Kaarina (toim.): Ekopsykologia ja perinnetieto. Helsinki: Green Spot, 2006.


 

Mitä on planetaarinen hyvinvointi?

Lyhyesti sanottuna planetaarinen hyvinvointi on lähestymistapa, jossa tunnistetaan ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäisriippuvuus. Se liittyy kestävän kehityksen ja terveellisen ympäristön teemoihin, jotka mahdollistavat ihmisen hyvinvoinnin maapallon kantokyvyn rajoissa.

bottom of page