top of page

Luontoterapiasta

Luonto on läsnä jokaiselle joka hetki. Ohuimmillaan luontosuhde näyttäytyy kehossa, jossa elämme. Tarvitsemme happea, vettä sekä ravinteita voidaksemme jatkaa elämäämme. Myös mieli tarvitsee luontoa ollakseen toimiva ja elinvoimainen. Eko- ja evoluutiopsykologia tutkii mielen rakentumista ja hyvinvointia myös näistä näkökulmista. Eksistentiaalisuus on sallivan toteavaa, se ei määritä asioita hyviksi tai huonoiksi/pahoiksi, vaan antaa vapauden tarkastella asioita eri näkökulmista. Luontoterapian teoreettinen viitekehys rakentuu pääasiassa näiden varaan, sillä luonnossakin asiat rakentuvat erilaisissa olosuhteissa erilaiseen muotoon, eksistenssiin. Olemme riippuvaisia luonnon tarjoamasta elinympäristöstä ja sopeudumme siihen, sillä olemmehan itsekin osa luontoa. Jokainen terapeutti tuo luonnossa toteutettavaan terapiaan mukanaan oman taustansa ja osaamisensa.

 

Käytännössä luontoterapia on terapiaprosessin toteuttamista luontoympäristössä asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaan kevyesti liikkuen tai rauhaisasti istuen. Luontoympäristöissä liikuttaessa, huolehdithan säänmukaisesta pukeutumisesta ja tapaturmavakuutuksesi voimassaolosta.

Lyhytterapiassa ja valmennuksissa tapaamme 1-15 kertaa. Tapaamiset toteutuvat Salossa (Vuohensaari ja Tupurin alue) sekä Paimiossa (Hiekkahelmi). Tarvittaessa käytössä on myös vastaanottohuone Salossa. Psykologipalveluissa tapaamiset tapahtuvat Paimiossa (Hiekkahelmi) tai asiakkaan toivomassa ympäristössä.

Yritysasiakkaiden kanssa sovimme tilannekohtaisesti.

TerapiataloLuonto-palvelut.jpg
Mitä nopeammin olosuhteet maailmassa muuttuvat, sitä enemmän luovuutta tarvitsemme selviytyäksemme ja säilyttääksemme mielenterveytemme. Metsä näyttää mallia luovuudelle ja yhteistyölle.

Leppänen M., Pajunen P. 2019. Suomalainen metsäkylpy s. 161 Gummerus kustannus Oy Helsinki.

bottom of page