top of page
TerapiataloLuonto-Palvelut-Yksityisille.jpg

Yrityspalvelut

Työelämän hektisyys ja ihmisten kuormittuneisuus on tänä päivänä totta katsottaessa mitä tahansa yhteisöä. Valtava informaatiotulva sekä työssä että vapaa-ajalla altistaa meitä kaikkia mielen liialliselle kuormittumiselle. Luonnon näkökulmasta ihmistä ei ole tarkoitettu selviämään tällaisessa toimintaympäristössä. Luonto kuitenkin tarjoaa valtavasti keinoja palautua nopeasti ihmiselle lajityypillisen toiminnan kautta, jolloin jumitilanteet helpottavat ja toimintakyky palautuu.

 

Palveluissamme hyödynnämme luonnon tutkittujen hyvinvointivaikutusten lisäksi ratkaisukeskeisiä sekä dialogisia menetelmiä. Luontoterapia pohjautuu laajemmin muun muassa ekopsykologiaan ja eksistentialismiin.

Luontoterapiaa voidaan hyödyntää työpaikoilla ja erilaisissa yhteisöissä yksilö- ja ryhmätapaamisina sekä reflektoivana että palauttavana toimintana.

Luethan yleiset varausehdot, jotka hyväksyt varaushetkellä.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Työntekijöiden tueksi

Työntekijöiden tukipalvelut: Luontoterapia voi toimia osana yrityksen henkilöstölleen tarjoamia palveluita, jotka auttavat työntekijöitä palautumaan haastavista elämäntilanteista ja edistämään henkilökohtaista hyvinvointiaan sekä pysymään työnantajan tarjoamassa työssä. 
Tavoitamme palveluissamme liikunnan ja luonnon tarjoamat hyvinvointivaikutukset terapeuttisen ja valmennuksellisen työskentelyn lisäksi. Luontoterapia on matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää tukea työntekijöille, jolloin vältytään useassa tapauksessa kalliimmilta työterveyden toimenpiteiltä jatkossa. Luontoterapia voidaan olla tarjota jatkuvasti varattavana, työntekijöille työnantajan kustantamana ja mahdollisesti työajalla toteutuvana palveluna. Näistä teemme sopimukset työnantajan kanssa yksilöllisesti.


Alk. 5krt 75 min. 342€ + alv 24%

Lahja tai bonus

Henkilökohtaiset hyvinvointipaketit: Tarjoamme yrityksille mahdollisuutta hyödyntää luontoterapiaa työntekijöilleen henkilökohtaisina hyvinvointipaketteina esimerkiksi lahja- tai bonusvaihtoehtoina. Paketit sisältävät yksilötapaamisia luontoterapeutin kanssa ja ne voivat sisältää esimerkiksi säännöllisiä tapaamisia luonnossa, jossa työntekijät voivat keskustella luottamuksellisesti luontoterapeutin kanssa ja saada tukea henkilökohtaisten haasteiden käsittelemiseen tai vaikkapa työssä jaksamisen tueksi. Hyödynnämme tapaamisilla terapeuttisen työn lisäksi luonnon ja kevyen liikunnan hyvinvointivaikutuksia. Pakettien laajuuden määrittelemme aina yrityksen kanssa yhteisesti.


Alk. 3krt 75 min. 205€ +alv 24%

Kehitysloikka

Työntekijöiden henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat:

Mahdollisuus luontoterapiaan voidaan sisällyttää työntekijöiden toiveesta henkilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin. Näin työnantajat voivat osoittaa välittämistään ja sitoutumistaan työntekijöiden hyvinvointiin tarjoamalla heille mahdollisuuden luottamuksellisiin yksilötapaamisiin luontoterapeutin kanssa. Kehityssuunnitelmien näkökulmasta tapaamisia luontoterapeutin kanssa voidaan hyödyntää reflektoivina ja henkilökohtaisia tavoitteita tukevina valmennuksellisina tapaamisina.
 

Alk. 5 krt 60 min. 304€ +alv 24%.

Tyhy

Työpaikan hyvinvointitapahtumat luonnossa: Järjestämme yhteistyössä yritysten kanssa erilaisia hyvinvointipäiviä luontoympäristöissä. Yksittäiset ryhmä- ja yksilötapaamiset sisältävät kunkin osallistujan kohdalla yhteisesti ohjattua tutustumista omaan luontosuhteeseen ja siihen, kuinka kukin voi omasta näkökulmastaan saada tukea ja apua omiin yksilöllisiin haasteisiinsa luonnon tarjoamin keinoin.
 

Kysy tarjousta!

Kysy lisää yrityspalveluista:

TerapiataloLuonto-Satu-Säilä.jpg

Satu Säilä

KM, Luontoterapeutti sertifioitu, SLY (R)  satu.saila@terapiataloluonto.fi

044 247 5256

TerapiataloLuonto-Palvelut-Yrityksille-Ja-Yhteisöille_edited.jpg
bottom of page