top of page
DSCF5854.jpg

Nuoret

Nuorille 13v.+  suunnatut palvelumme toteutuvat ympäri vuoden pääasiassa määrätyissä luontoympäristössä Salossa (Vuohensaari ja Tupurin alue) tai Paimiossa (Hiekkahelmi). Liikumme luonnossa toiveen mukaan, tai vaihtoehtoisesti voimme etsiä rauhaisan paikan johon istahtaa. Tarjoamme tukea itseluottamuksen rakentamiseen, itsetunnon vahvistamiseen ja elämänhallintataitojen kehittämiseen pohjaten kasvatustieteeseen ja luontoterapiaan. Luonnon tarjoama tuki asioiden käsittelyyn sekä luonnon hyvinvointivaikutukset ovat vahvasti läsnä myös nuorille suunnatuissa palveluissa.  

Palvelut toteutuvat valmennuksellisina kokonaisuuksina ja sisältävät nuoren yksilöllisen tarpeen mukaan määräytyviä teemoja. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

Voimavarojen löytäminen: Autamme tunnistamaan vahvuuksia ja kiinnostuksen kohteita, joita voi hyödyntää arjessa ja tulevaisuuden suunnitelmissa.


Mielialan tukeminen: Etsimme keinoja tukea mielialaa ja lieventää elämässä toisinaan läsnäolevaa ahdistuksen tunnetta. 


Tulevaisuuden suunnittelu ja terve itseluottamus: Pohdimme realistisia ja kantavia tulevaisuuden suunnitelmia, koskien koulutusta, uraa tai henkilökohtaisia unelmia.


Sosiaalisten taitojen kehittäminen: Vuorovaikutustaidot auttavat luomaan ja ylläpitämään terveitä ihmissuhteita.


Tunteiden säätely:  Tunteiden tunnistaminen ja hallitseminen auttaa pysymään rauhallisena ja keskittyneenä haasteidenkin keskellä.

Stressinhallinta: Etsitään keinoja hyväksyä ja hallita stressiä, jota koetaan koulussa, harrastuksissa ja kavereiden tai perheen kanssa.


Itsetunnon vahvistaminen: Tuemme löytämään omat vahvuudet ja rakentamaan omaa positiivista minäkuvaa.


Elämänhallintataidot: Autamme rakentamaan terveitä rutiineja ja tavoitteita, kuten riittävän  hyvä uni ja ravinto, jotka lisäävät päivittäistä jaksamista ja tukevat kehon ja mielen toimintaa.

Luontoympäristöissä liikuttaessa säänmukainen  pukeutuminen on tärkeää. Suosittelemme tarkastamaan myös oman  tapaturmavakuutuksen voimassaolon.

Palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Luethan yleiset varausehdot, jotka hyväksyt varaushetkellä.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Oma polku

Oma polku tarjoaa nuorille yksilöllistä valmennusta luonnon keskellä. Valmentaja auttaa nuorta löytämään ja asettamaan tavoitteita omanlaisen elämän suuntaviivojen löytämiseksi, käsittelemään haasteita ja löytämään omia vahvuuksiaan. Luonto tuo ympäristönä turvaa ja tasapainoa, sekä madaltaa kynnystä tavoittaa omia ajatuksia ja tunteita.

Tapaamiset: Säännölliset, yksilöllisesti sovitut tapaamiset 5-15 krt. Terapiatalo Luonnon vastaanottoympäristöissä luonnon keskellä. Käymme läpi nuoren omia ajatuksia, tunteita sekä henkilökohtaisia toiveita ja tavoitteita oman elämän suunnasta. Voimme käsitellä myös nuoren kokemaa yhteyttä muihin ihmisiin ja yhteisöihin tarkastelemalla luonnossa näyttäytyviä yhteyksiä sekä nuoren omaa yhteyttä luontoon.
Harjoitukset: Jokaisen yksilöllisistä tarpeista riippuen voimme tehdä erilaisia luonnon mahdollistamia harjoituksia, kuten läsnäoloharjoituksia tai erilaisia fyysisiä tehtäviä. Joskus keho ja mieli toimivat paremmin, kun niille annetaan mahdollisuus toimia samanaikaisesti.
Seuranta: Valmennusprosessin seuranta ja arviointi yhdessä nuoren ja huoltajien kanssa.

 

 60 min. 75€

Voimapolku

Voimapolku keskittyy nuorten itsetuntemuksen ja itsearvostuksen kehittämiseen luonnon tarjoaman kiireettömyyden ja hyväksyvän läsnäolon kautta. Tapaamiset painottuvat oman hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen lisäämiseen sekä nuoren omanlaisen luontoyhteyden tukemiseen.


Tapaamiset: Säännölliset, yksilöllisesti sovitut tapaamiset 5-10 krt. Terapiatalo Luonnon vastaanottoympäristöissä luonnon keskellä. Käsittelemme itsetuntoa ja sen rakentamista eri teemojen kautta yksilöllisen tarpeen mukaan. Teemoja voivat olla esimerkiksi:  Omat vahvuudet ja heikkoudet, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä, omien arvojensa mukaan toimiminen (vaikka muut olisivat asioista toista mieltä) tai  epävarmuuksien ja pettymysten sietäminen.
Lisäksi teemme erilaisia luonnossa toteutettavia harjoituksia ja ajatuksia herätteleviä tehtäviä. Tapaamiset rakentuvat aina nuoren oman rytmin mukaisiksi.

Reflektointi: Jokaisen tapaamisen päätteeksi pohdimme kyseisellä tapaamisella koettuja ja keskusteltuja asioita. Kuinka niitä voisi hyödyntää omassa elämässään konkreettisissa tilanteissa.

Välitehtävät: Sovimme tapaamisten välille edellisellä kerralla käsittelemäämme teemaan liittyvän tehtävän, jonka avulla nuori voi harjoitella käsiteltyjen asioiden siirtämistä omaan arkeensa.
Seuranta: Valmennusprosessin seuranta ja arviointi yhdessä nuoren ja huoltajien kanssa.

 

60 min. 75€

Kysy lisää ja varaa aika:

TerapiataloLuonto-Satu-Säilä.jpg

Satu Säilä

KM, Luontoterapeutti sertifioitu, SLY (R)  satu.saila@terapiataloluonto.fi

044 247 5256

TerapiataloLuonto-Palvelut-Yrityksille-Ja-Yhteisöille_edited.jpg
bottom of page