top of page

Palvelut

Tältä sivulta löydät palvelumme yksityisille sekä yritysasiakkaille ja yhteisöille. Palvelumme toteutuvat pääasiassa määrätyissä luontoympäristöissä Varsinais-Suomen alueella. Asiakkaan fyysinen kunto ei ole esteenä luontoterapiaan hakeutumiselle, vaan toimimme asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Meistä jokainen kokee elämässään erilaisia haasteita, kuten ahdistusta, haasteita läheisissä ihmissuhteissa, uupumusta, urapaineita tai työelämän haasteita. Myös suru tai itsensä arvostamiseen liittyvät asiat voivat lisätä mielen kuormaa. Lyhytterapiassa voit itse määrittää, mitä asioita haluat terapiakäynneillä käsitellä. Myöskään käyntikertojen määrään ei tarvitse ennalta sitoutua, vaan voimme sopia käyntien ajankohdasta ja määrästä tarpeesi mukaan. 

Luontoympäristöissä liikuttaessa, huolehdithan säänmukaisesta pukeutumisesta ja tapaturmavakuutuksesi voimassaolosta.

PALVELUT YKSITYISILLE
LYHYTTERAPIA

1-15 kertaa. Tapaamiset toteutuvat pääasiassa ympäri vuoden luontoympäristössä Salossa (Vuohensaari ja Tupurin alue) tai Paimiossa (Hiekkahelmi). Liikumme luonnossa asiakkaan toiveen mukaan, tai vaihtoehtoisesti voimme etsiä rauhaisan paikan, johon istahtaa. Tarvittaessa käytettävissä on myös vastaanottohuone Salossa. Voimme myös sopia erikseen tapaamisesta sinulle tärkeässä luontoympäristössä Varsinais-Suomen alueella (km korvaus). Lyhytterapia -palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Yksilötapaamiset

Terapiassa saat rauhaa ja tilaa omille ajatuksille, olipa tilanteesi millainen tahansa. Luontoterapian keinot antavat aikaa asioiden ja tilanteiden tarkastelemiselle omasta näkökulmastasi, ilman arvottamista. Ammattilainen kulkee rinnallasi ja terapian edetessä saat uusia näkökulmia sekä konkreettisia luonnon tarjoamia esimerkkejä erilaisiin tilanteisiin. 

 

Mikään asia tai tilanne ei ole terapiaan hakeutumiseksi vääränlainen. Terapian edetessä voimme  yhteisesti tarkastaa tavoitteitamme ja vastata mahdollisesti muuttuviin tarpeisiin.  

Tutustuminen 0€

75 min. 100€

Paritapaamiset

Terapiassa saatte aikaa ja tilaa pohtia yhteisesti parisuhteeseen liittyviä kysymyksiä luonnon rauhassa ammattilaisen kanssa. Luonto ympäristönä tarjoaa sallivuutta ja turvaa haastavienkin kysymysten tarkasteluun. Esimerkiksi samanlaisina toistuvat riitatilanteet tai yhteyden katoaminen arjen kiireissä voivat aiheuttaa toimimattomuutta parisuhteessa. Parisuhteen haastetilanteet tarvitsevat tasapuolista kommunikointia ja asioiden käsittely ammattilaisen läsnä ollessa voi helpottaa.

Tutustuminen 0€

90 min. 120€

PSYKOLOGIPALVELUT

1-15 kertaa. Psykologi auttaa terveydenhuollon ammattihenkilönä tilanteissa, joissa koet että omat keinosi eivät enää riitä mieltäsi kuormittavien asioiden ratkaisemiseksi. Tapaamiset toteutuvat pääasiassa ympäri vuoden luontoympäristössä Paimiossa. Voimme myös sopia erikseen tapaamisesta sinulle tärkeässä luontoympäristössä Varsinais-Suomen alueella (km korvaus). Psykologipalvelut ovat arvonlisäverottomia.

Yksilötapaamiset

Psykologin tapaamisissa saat keskusteluapua ja -tukea tilanteissa, joissa koet, että omat keinosi eivät enää riitä mieltäsi kuormittavien asioiden ratkaisemiseksi. Yhdistän työssäni psykologin ammattitaitoni luontoterapeutin osaamiseen, mikä mahdollistaa monipuolisen ja laajan näkökulman asioiden ja tilanteiden tarkasteluun. Voin auttaa sinua terveydenhuollon ammattihenkilönä yhdessä ympäröivän luonnon kanssa. Käytännössä tapaamiset toteutuvat pääsääntöisesti kanssasi yhdessä sovituissa luontoympäristöissä.

60min. 120€

90min. 160€

Pari- ja perhetapaamiset

Psykologin tapaamiset voidaan toteuttaa myös pari- tai perhetapaamisina silloin kun koette, että tarvitsette ammattilaisen apua parisuhteen tai perheen yhteisten haasteiden käsittelyyn. Pari- ja perhetapaamiset toteutuvat pääsääntöisesti kanssanne yhteisesti sovituissa luontoympäristöissä.  Luontoympäristössä toimiminen tarjoaa psykologin keskusteluavun lisäksi luonnon tarjoamia mahdollisuuksia uusiin näkökulmiin ja oivalluksiin.

60min. 140€

90 min. 180€

Luethan yleiset varausehdot, jotka hyväksyt varaushetkellä.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

PALVELUT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Tarjoukset yksilöllisesti sovitun palvelukokonaisuuden mukaisesti.

Luontoterapia – ryhmä ja yksilötapaamiset

Työelämän hektisyys ja ihmisten kuormittuneisuus on tänä päivänä totta katsottaessa mitä tahansa yhteisöä. Valtava informaatiotulva sekä työssä että vapaa-ajalla altistaa meitä kaikkia mielen liialliselle kuormittumiselle. Luonnon näkökulmasta ihmistä ei ole tarkoitettu selviämään tällaisessa toimintaympäristössä. Luonto kuitenkin tarjoaa valtavasti keinoja palautua nopeasti ihmiselle lajityypillisen toiminnan kautta, jolloin jumitilanteet helpottavat ja toimintakyky palautuu.

Luontoterapiaa voidaan hyödyntää työpaikoilla ja erilaisissa yhteisöissä yksilö- ja ryhmätapaamisina sekä reflektoivana että palauttavana toimintana.

Tyhy-tapahtumat

Työhyvinvointiin liittyviin tapahtumiin luontoterapia voi tarjota esim. pysähtymistä pohtimaan luontosuhdetta ja sen merkitystä sekä jokaisen omassa elämässä että yrityksen tai muun yhteisön toiminnassa. Millainen yrityksen tai yhteisön luontosuhde on? Mitä se hyötyy luonnosta ja toisaalta hyötyykö luonto yrityksestä tai yhteisöstä? Voimme myös keskittyä yksinkertaisesti etsimään ja löytämään luonnon hyvinvointia lisääviä keinoja erilaisista lähtökohdista ja erilaisille luontosuhteille tai rakentaa jonkin juuri teidän yhteisöllenne tarpeellisen kokonaisuuden.

Koulutuspalvelut

Koulutus voidaan rakentaa tarpeidenne mukaisesti painottaen eri tavoin luonnon ja mielen hyvinvoinnin näkökulmia. Teoreettisena taustana ekopsykologia, eksistentiaalisuus. Verkostojamme hyödyntäen voimme saada paikalle myös useampia kouluttajia tarpeen mukaan. Koulutukset tapahtuvat luontoympäristössä tai asiakkaan omissa tiloissa ja sisältävät mahdollisuuden työpajoihin.

terapiataloluonto-etusivu.jpg
bottom of page