top of page
TerapiataloLuonto-palvelut.jpg
TerapiataloLuonto-palvelut.jpg
TerapiataloLuonto-palvelut.jpg
TerapiataloLuonto-palvelut.jpg
Terapiatalo Luonto Luontoterapeutit Satu ja Marjaana

Meistä

Olemme koulutettuja luontoterapeutteja (sertifioitu SLY ®) ja ihmissuhdetyön kokeneita ammattilaisia. Hyödynnämme työssämme luonnon tutkitusti merkittäviä hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja otamme huomioon jokaisen asiakkaan toiveet ja tarpeet siitä, kuinka luonto otetaan mukaan yksilölliseen terapiaprosessiin. Tapaamiset tapahtuvat pääasiassa luontoympäristöissä Varsinais-Suomessa. Luontoympäristöjä on jokaisenoikeuksien ansiosta käytettävissämme aina puistojen penkeiltä korpimetsiin.

Toimimme itsenäisinä ammatinharjoittajina omilla toiminimillämme. Luontoterapeutteina yhdistämme terapiatyön teoreettiset taustamme ekopsykologiseen viitekehykseen, jolloin luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutukset vahvistavat ja tukevat terapiatyöskentelyä. Luonto ottaa meistä jokaisen vastaan arvottamatta, tarjoaa samaistumisen kohteita ja antaa näkökulmia asioihin omalla ikiaikaisuudellaan.

Terapiatalo Luonto Terapiapalvelu Satu Säilä

Satu Säilä

Terapiapalvelu Satu Säilä

Luonto rentouttaa, rauhoittaa, virkistää ja sallii. Joskus sieltä voi myös löytää tarkoituksen asioille ja tapahtumille. Luonto tukee haastavissa hetkissä ja auttaa jatkamaan eteenpäin.

Ajattelen aidon ja kunnioittavan kohtaamisen, juuri tässä hetkessä, olevan kaiken terapiatyön keskiössä. Teoreettista tukea työhöni ammennan ekopsykologiasta, dialogisuudesta, eksistentiaalisuudesta sekä ratkaisukeskeisyydestä. Näistä rakentuu arvojeni mukainen hyvä ja salliva pohja monitahoiselle asioiden ja tilanteiden tarkastelulle yhdessä asiakkaan kanssa.

Olen toiminut työurani aikana laajasti erilaisissa tehtävissä tukien nuoria ja aikuisia elämän moninaisissa haastetilanteissa. Olen tehnyt työtä esimerkiksi mielenterveysomaisten, traumatisoituneiden nuorten ja mielenterveys-, päihde- ja käyttäytymishäiriöistä kärsivien lasten ja nuorten kanssa. Olen myös kehittänyt kolmannen sektorin ja julkisten palveluntarjoajien rajapinnoilla uusia toimintamalleja ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön, yhteistyössä mm. kaupunkien ja Tyks Psykiatrian kanssa.

Jos toivot, kuljen rinnallasi tuoden tukea ja apua tähän hetkeen, yhdistäen omaa ammatillista osaamistani luonnon terveyttä ja hyvinvointia tukeviin vaikutuksiin.

 

Luontoterapeutti, sertifioitu, SLY ®

Kasvatustieteen maisteri (KM), yleinen kasvatustiede

Terapiatalo Luonto Psykologipalvelu Marjaana Leino

Marjaana Leino

Psykologipalvelu Marjaana Leino

Olen luonnossa viihtyvä ja luontoa rakastava psykologi ja luontoterapeutti. Olen valmistunut psykologiksi alkuvuonna 2004, jonka jälkeen olen työskennellyt lähes koko työurani ajan opiskeluhuollon psykologina. Opiskeluhuollon psykologina työskentelen pääasiassa 6 – 19 –vuotiaiden lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa. Alkuvuodesta 2023 lähtien olen toiminut myös ammatinharjoittajana yhdistäen psykologityön luontoterapian viitekehykseen. Ammatinharjoittajana olen työskennellyt pääasiassa aikuisten kanssa. 

 

Minulle tärkeitä arvoja työssäni ovat kunnioittava kohtaaminen, aito ja avoin dialogisuus

vuorovaikutuksessa sekä eettisyys ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa. Viitekehykseni on vahvan ekopsykologinen hyödyntäen kognitiivisen käyttäytymisterapian, hyväksymis- ja

omistautumisterapian sekä mentalisaatioterapian oppeja. Tarjoan sinulle turvallisen ja kokeneen ammatillisen avun mieltäsi pohdituttavien tai häiritsevien asioiden käsittelyyn.

Luontoterapeutti, sertifioitu, SLY ®

Psykologian maisteri (PsM)

Terapiatalo Luonto Ota yhteyttä ja varaa aika
bottom of page